Διεθνές χρήμα και η σημασία του

Σε μια καινοτόμο κοινωνία, οι οικονομίες των κρατών είναι στενά συνδεδεμένες, επομένως η χρηματοδότηση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πολύπλευρο σύστημα διεθνών νομισματικών σχέσεων. Το παγκόσμιο χρήμα, είτε το δολάριο ΗΠΑ είτε το ευρώ, είτε η βρετανική λίρα ή…