Cải tạo

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian hoạt động, vận hành thường xuống cấp và không đạt kết quả.

Cho thuê thiết bị

Chúng tôi cung cấp và cho thuê các thiết bị xử lý nước công nghiệp dành cho các đơn bị, doanh nghiệp.

Thi công - Lắp đặt

Thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải nhanh chóng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Vận hành - Bảo trì

Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, kiểm tra máy móc, đảm bảo chúng hoạt động ổn định.

Đối tác