Dự án xử lý nước thải KCN

1. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quang Châu – Giai đoạn 3 – Công suất: 10.000 m3/ngày
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang
2. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quang Châu – Giai đoạn 2 – Công suất: 6.000 m3/ngày
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang
3. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quế Võ – Giai đoạn 2 – Công suất: 6.000 m3/ngày
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
4. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Linh Chiểu – Giai đoạn 2 – Công suất: 2.000 m3/ngày
Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn – Đà đẵng – Tp. Đà Nẵng
5. Cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải, công suất 1.000m3/ngày đêm.
Khu công nghiệp Liên Chiểu – Hòa Khánh, Đà Nẵng
6. Nhà máy XLNT tập trung ( Giai Đoạn 2), công suất: 6000 m3/ngày.
KCN Quang Châu – Bắc Giang
7. Nhà máy XLNT tập trung ( Giai Đoạn 2), công suất: 6000 m3/ngày.
KCN Quế Võ – Bắc Ninh
8.Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải, công suất: 1000 m3/ngày.
KCN Hòa Khánh – Đà Nẵng
9. Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải, công suất: 1000 m3/ngày.
KCN Liên Chiểu – Đà Nẵng
10. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN ( Giai Đoạn 3), công suất: 10000 m3/ngày.
KCN Quang Châu – Bắc Giang
11. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN tập trung, công suất: 4000 m3/ngày.
KCN Mỹ Xuân A – Bà Rịa-Vũng Tàu
12. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN tập trung, công suất: 4000 m3/ngày.
KCN Nhơn Trạch – Bà Rịa-Vũng Tàu