MỘT SỐ DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN

MỘT SỐ DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN

1. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quang Châu – Giai đoạn 3 – Công suất: 10.000 m3/ngày
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang
2. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quang Châu – Giai đoạn 2 – Công suất: 6.000 m3/ngày
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang
3. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quế Võ – Giai đoạn 2 – Công suất: 6.000 m3/ngày
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
4. Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Linh Chiểu – Giai đoạn 2 – Công suất: 2.000 m3/ngày
Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn – Đà đẵng – Tp. Đà Nẵng
5. Cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải, công suất 1.000m3/ngày đêm.
Khu công nghiệp Liên Chiểu – Hòa Khánh, Đà Nẵng
6. Nhà máy XLNT tập trung ( Giai Đoạn 2), công suất: 6000 m3/ngày.
KCN Quang Châu – Bắc Giang
7. Nhà máy XLNT tập trung ( Giai Đoạn 2), công suất: 6000 m3/ngày.
KCN Quế Võ – Bắc Ninh
8.Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải, công suất: 1000 m3/ngày.
KCN Hòa Khánh – Đà Nẵng
9. Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải, công suất: 1000 m3/ngày.
KCN Liên Chiểu – Đà Nẵng
10. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN ( Giai Đoạn 3), công suất: 10000 m3/ngày.
KCN Quang Châu – Bắc Giang
11. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN tập trung, công suất: 4000 m3/ngày.
KCN Mỹ Xuân A – Bà Rịa-Vũng Tàu
12. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN tập trung, công suất: 4000 m3/ngày.
KCN Nhơn Trạch – Bà Rịa-Vũng Tàu

….