Xử lý khí thải

1. Hệ thống xử lý mùi bô rác dự phòng

Xí nghiệp vận chuyển số 1 – Công ty Môi Trường Đô Thị Tp. HCM

2. Hệ thống lọc bụi rung giũ khí nén 130 m3/phút

Nhà máy bột mì Bình Đông Hồ Chí Minh

3. Hệ thống rung giũ khí nén 5.000 m3/h

Công ty Atofina Đồng Nai

4. Lò đốt rác, công suất: 4 tấn/ngày

Bình Hưng Hòa – Hồ Chí Minh

5. Hệ thống gom và xử lý bụi

Nhà máy trà – Unilever

6. Hệ thống xử lý Khí Thải

Công ty AJINOMOTO VIỆT NAM

….