Dự án xử lý nước thải

1. Trạm xử lý nước thải sản xuất giấy tái chế Nhà máy Giấy Khôi Nguyên – Tổng công suất: 4.000 m3/ngày.đêm
Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên
2. Trạm xử lý nước thải sản xuất giấy tái chế Nhà máy Giấy HKB – Tổng công suất: 3.600 m3/ngày.đêm
Công ty Cổ phần Giấy HKB – Hoa Lư
3. Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải MBBR – lọc cát – Tổng công suất: 1.220 m3/ngày
Công ty Cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E – Tp. Hồ Chí Minh
4. Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước MBR – Công suất: 120m2/ ngày
Neslte VN Co., LTD – Đồng Nai
5. Cung cấp và lắp đặt hệ thống Ozone – RO – MBR để tái xử dụng nước – Công suất: 1.300 m3/ ngày
CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN Việt Nam – Long An
6. Cung cấp và lắp đặt hệ thống MBR – RO – DAF để xử lý nước thải và tái xử dụng nước – Công suất: 120 m3/ ngày
Neslte VN Co., LTD – Đồng Nai
7. Khoan giếng, Xử lý nước cấp, nước thải; Công suất: 20 m3/h.
Metro Cash & Carry – Hà Nội
8. Hệ thống xử lý nước thải; Công suất: 500 m3/ngày
Cty Dệt nhuộm DONG IL – Đồng Nai
9. Hệ thống xử lý nước thải; Công suất: 40 m3/ngày
Bệnh viện Mêkông – Hồ Chí Minh
10. Cung cấp và lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước thải bằng công nghệ UF, công suất: 1.000 m3/ngày
Nhà máy Robert Bosch – Đồng Nai
11. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Công suất: 900 m3/ngày
Cồn Xuân lộc – Đồng Nai
12. Thiết kế, cung cấp và khởi động Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, Công suất: 50 m3/ngày
Nhà máy Nestle Bình An
13. Cải tạo và nâng công suất Hệ thống xử lý nước thải, Công suất: 1000 m3/ngày
Nutifood Bình Dương
14. Thiết kế, cung cấp và khởi động Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất: 50 m3/ngày.
Nhà máy Nestle Bông Sen – Hưng Yên
15. Cải tạo hệ thống XLNT sinh hoạt, công suất: 350 m3/ngày.
On Semiconductor Viet Nam – Đồng Nai
16. Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ cho 02 hệ thống xử lý nước cấp và nước thải, Nước thải: 400m3/ngày đêm; Nước cấp: 50m3/h
Công ty TNHH MTV KIDO – Bắc Ninh
17. Hệ thống Xử lý nước thải, công suất 1.000 m3/ngày
Nhà máy Nutifood Bình Dương
18. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, Công suất: 900 m3/ngày
Bệnh viện Đa Khoa: Khánh Hòa
19. Hệ thống xử lý nước thải, công suất: 1.200 m3/ngày
Công ty Cao Su 75 – Tây Ninh
20. Hệ thống xử lý nước thải Công suất: 850 m3/ngày
Huyndai Vinashin – Nha Trang
21. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất: 100 m3/ngày
Cao su 1-5 Tây Ninh