General introduction

25 years of establishment of Envitech

With 25 years of experience in the water treatment industry, Cong Thanh Environmental Technology Co., Ltd (ENVITECH) is one of the leading companies providing comprehensive solutions from consulting, design, construction to supply. supplying materials, equipment, chemicals for the clean water, wastewater, gas and dust treatment industry and the production process in Vietnam. Especially, we are the pioneer company in the issue of saving & reuse of water today.

1998-2002 +

We established a company and expanded to the North market and had one more branch in Hanoi

2016-2018 +

Our company is ranked in the top of the water treatment industry in Vietnam and in 2018 we reached the milestone marking the 20-year history of the company.

2013-2015 +

Set up more branches in Da Nang, promptly respond to partners in the Central region. Especially in 2013, we expanded to overseas market

2020-Nay +

Overcoming the pandemic, although the number has decreased but not significantly and has grown by more than half, providing people with reliable products and services.

 

Giới thiệu chung

25 năm thành lập Envitech

Với gần 25 năm kinh nghiệm trong ngành xử lý nước, Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Công Thành (ENVITECH) là một trong những công ty hàng đầu cung cấp giải pháp toàn diện từ tư vấn, thiết kế, thi công công trình đến cung cấp vật tư thiết bị, hóa chất cho ngành xử lý nước sạch, nước thải, khí bụi và quá trình sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt chúng tôi là công ty tiên phong trong vấn đề tiết kiệm & tái sử dụng nước hiện nay.

1998-2002 +

Chúng tôi thành lập công ty và mở rộng ra thị trường miền Bắc và có thêm một chi nhánh ở Hà Nội

2016-2018 +

Công ty chúng tôi được lọt vào top 10 trong ngành MT xử lý nước tại Việt Nam và đến năm 2018 chúng tôi đạt cột mốc đánh dấu lịch sử 20 năm thành lập công ty

2013-2015 +

Thành lập thêm chi nhánh ở Đà Nẵng, đáp ứng kịp thời với đối tác ở Miền Trung. Đặc biệt năm 2013, chúng tôi mở rộng ra thị trường nước ngoài

2020-Nay +

Vượt qua đại dịch, tuy danh số có giảm nhưng giảm không đáng kể và ngày càng phát triển hơn nửa, mang tới cho mọi người một dịch vụ và sản phẩm đáng tin cậy.

Quality service

SUSTAINABLE SUSTAINABLE COMMITMENT TO KEEP EVERYONE HEALTHY AND SAFE

We will keep the water clean so that everyone can use it with peace of mind

We are the best in this field

The interests of the society in which we operate. A clear source of clean water requires a reliable and excellent team to become one of the 10 largest corporations in Vietnam for water treatment.

Sustainability

Project on time

Modern technology

Latest design

Liên hệ

  Tìm hiểu thêm về Từ những câu hỏi chúng tôi thường gặp

  Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng tốt nhất bạn có thể nhận được, đây là chất lượng từ chúng tôi một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước thải

  Đội ngũ chúng tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch chọn thiết bị, lên thời gian dự kiến hoàn thành và tiến hành thực hiện nhanh gọn hiệu quả nhất có thể.

  Với khả năng lãnh đạo của một người lãnh đạo tài tình, đã dẫn dắt cả công ty đi lên từ những bước đầu tiên chập chững vào nghề và phát triển để trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam, những khó khăn chúng tôi gặp được sẽ là những kinh nghiệm quý giá để chúng tôi có thể phát triển được như ngày hôm nay.

  Outstanding project

  • Tất cả dự án
  • Xử lý khí thải
  • Xử lý nước cấp
  • Xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải kcn

  Đối tác xây dựng đáng tin cậy của bạn

  Mọi thứ nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không đơn giản hơn như bạn

  Quy trình làm việc

  Working Process 1
  Thiết kế xây dựng

  Thiết kế xây dựng

  Working Process 2
  Bản vẽ sơ bộ

  Bản vẽ sơ bộ

  Working Process 3
  Bản vẽ chi tiết

  Bản vẽ chi tiết

  Working Process 4
  Thi công

  Thi công

  Tin tức

  Typical customers

  Supplier