Những con người đằng sau sự thành công

Tài sản lớn nhất của chúng tôi tại Công Thành là đội ngũ của chúng tôi. Những người luôn nỗ lực mỗi ngày để giúp khách hàng của chúng tôi làm việc tốt hơn chính là lý do chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường. Tại Công Thành, mọi người sẽ thấy một môi trường hợp tác, vui nhộn, lấy khách hàng làm trọng tâm và tràn đầy nhiệt huyết mà ở đó chúng tôi luôn thách thức những tiêu chuẩn. Chúng tôi luôn tìm kiếm những thành viên nhóm có đam mê thành công, mong muốn học hỏi và phát triển.

Với hơn 150 nhân viên trong đó 70% đội ngũ nhân viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước,họ là sức mạnh của công ty chúng tôi, là những thành viên trẻ có năng lực chuyên môn cao, đam mê cải tiến công nghệ, sẵn sàng đón nhận thử thách với tinh thần ham học hỏi, lòng tự tôn, luôn hòa đồng và hơn cả là sự đồng lòng hướng đến sự phát triển bền vững của toàn công ty, môi trường và cộng đồng.