• December

   29

   2015
  • 946
  Triển lãm VietWater 2015

  Triển lãm VietWater 2015

  Được đầu tư quy mô cũng như chất lượng sản phẩm trưng bày, năm 2015 tại triển lãm về ngành nước lớn nhất Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Công Thành có 2 gian hàng với Tsurumi Pump (36m2) và GE Water (18m2). Gian hàng Tsurumi Gian hàng GE Sản phẩm trưng bày tại

1A/9 Bach Dang Str, Ward 2, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh City.


Tel: +8428 6293 6050


E-mail: info@envitech.com.vn

About us

Founded in 1998, Cong Thanh Environment Technology Company (EnvitechCo., Ltd.) specializes in offering ONE STOP solutions from designing to complete turnkey installations as well as supplying materials, chemicals and equipments in water, wastewater treatment and dust filtration industry in Vietnam.

Service
 • Consulting And Design
 • Installation and Maintenance
 • Application Technology
 • Project
© Copyright 2015 Envitech Design by Taka